Priser och villkor

Parterapi
60 min: 1300 kr
90 min: 1600 kr

Parterapin inleds med en bedömningsfas med ett parsamtal (90 min), två individuella samtal (60 min vardera) och ett återgivande parsamtal (60 minuter). Därefter tar behandlingen vid med löpande parsamtal. Ibland kan det vara tillräckligt med ett rådgivande samtal eller enstaka krissamtal.

Individuella samtal (rådgivande samtal och psykoterapi)
50 min: 1000 kr

Betalning sker med Swish eller kontant.

Återbud
Avbokning görs i så god tid som möjligt via telefonsamtal, SMS eller mail, senast kl 08 samma dag som bokat besök. Vid uteblivet besök blir du debiterad med fullt pris. Jag följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19. Jag vill därmed att du stannar hemma vid minsta förkylningssymtom.

Tystnadsplikt och sekretess
Som legitimerad psykolog är jag skyldig att journalföra alla mina besök. För alla patientuppgifter gäller de regler om tystnadsplikt som följer av Patientsäkerhetslagens bestämmelser.

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) är en lag som gäller i hela EU som syftar till att skydda enskildas personuppgifter. Relationspsykologen i Skåne är ansvarig för lämnade personuppgifter (namn, personnummer, adress, mailadress samt telefonnummer). Personnummer behövs för att följa skyldighet att som legitimerad psykolog föra journal enligt bland annat Patientdatalagen. Alla vårdgivare, inklusive Relationspsykologen i Skåne, står dessutom under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) där personuppgifterna fyller en viktig funktion. Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt till att i vissa fall invända mot behandlingen av personuppgifterna samt inkomma med klagomål till Datainspektionen avseende behandling av uppgifterna.