KBT/ACT-behandling

Har du behov av att arbeta med relationen till dig själv eller till andra människor? Lider du av psykisk ohälsa? Jag erbjuder KBT/ACT-inriktad psykoterapi för de flesta tillstånd såsom relationsproblematik, ångestproblematik, depression, stress- och utmattningsrelaterad problematik, kriser, fobier, låg självkänsla och sömnstörningar. I behandlingen ingår oftast arbete med hemövningar mellan sessionerna och upplevelsebaserade övningar under sessionerna.

KBT/ACT-behandling

KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) är en behandlingsmetod som har gott vetenskapligt stöd vid behandling av många psykiska ohälsotillstånd.

ACT (Acceptance and Commitment Therapy) har sin grund i KBT, men har även existentiella inslag samt har influerats av zenbuddismen. I ACT strävar man efter att höja livskvaliteten och öka den psykologiska flexibiliteten. Mindfulnessträning är ofta ett viktigt inslag i behandlingen.

KBT/ACT-behandling​ Malmö