Tjänster

Parterapi

Har ni problem i parrelationen som ni inte själva kan reda ut? Eller vill ni få hjälp med att förbättra parrelationen? Jag erbjuder parterapi utifrån metoden IBCT (Integrative Behavior Couple Therapy).

Behandlingen börjar med en ordentlig kartläggning av er relation där vi träffas för ett gemensamt samtal och där ni även träffar mig individuellt. Därefter följer ett återkopplande samtal med förslag på behandlingsinterventioner. I behandlingen ingår oftast både förändringsstrategier och acceptansstrategier. Exempel på förändringsstrategier kan vara att hantera konflikter på ett mer konstruktivt sätt eller att förstärka de styrkor ni redan har som par. Vissa par behöver arbeta på att öka acceptansen för varandras olikheter.

KBT/ACT-behandling

Har du behov av att arbeta med relationen till dig själv eller till andra människor? Lider du av psykisk ohälsa? Jag erbjuder KBT/ACT-inriktad psykoterapi för de flesta tillstånd såsom relationsproblematik, ångestproblematik, depression, stress- och utmattningsrelaterad problematik, kriser, fobier, låg självkänsla och sömnstörningar. I behandlingen ingår oftast arbete med hemövningar mellan sessionerna och upplevelsebaserade övningar under sessionerna.

KBT (Kognitiv BeteendeTerapi) är en behandlingsmetod som har gott vetenskapligt stöd vid behandling av många psykiska ohälsotillstånd.