Parterapi Malmö

En parrelation tillhör det mest betydelsefulla och viktiga i livet. Det kan vara smärtsamt och stressande när relationen inte fungerar som vi önskar. Vissa par fastnar i återkommande negativa beteendemönster som blir svåra att ta sig ur.

Parterapi Malmö

Med parterapi kan ni få perspektiv och insikter om såväl svårigheter som styrkor i relationen. En ökad förståelse och acceptans för varandra leder ofta till en högre grad av samhörighet och tillfredsställelse. Ni lär er att hantera konflikter och att kommunicera på ett sätt som för er närmre varandra.

Parterapi kan även passa par utan större svårigheter, som långsiktigt vill utveckla relationen och stärka sina band ytterligare.

IBCT
Jag arbetar utifrån metoden IBCT (Integrative Behavior Couple Therapy). I denna terapi arbetar vi med både förändringsstrategier och acceptansmetoder. Förändringsstrategierna innebär konkreta beteendeförändringar som ni övar på mellan sessionerna. En ömsesidig förståelse för varandras olikheter och behov öppnar vägen för ökad acceptans som leder till större intimitet och närhet i relationen. Forskning visar att lyckliga par lättare tolererar och accepterar varandras olikheter.

Parterapi Malmö
Parterapin börjar med en kartläggningsfas där vi analyserar styrkor och svårigheter i relationen samt vad det är som vidmakthåller problematiken. Vi börjar med ett gemensamt samtal som följs av två individuella möten, därefter har vi ett återkopplande samtal med sammanfattning av problembild och förslag på skräddarsydda behandlingsinterventioner. Därefter tar själva behandlingen vid. För vissa par är kartläggningsfasen tillräcklig för att komma vidare.

Vad säger forskningen?
IBCT har utarbetats av Neil Jacobsen och Andrew Christensen och är en av de parterapier som har bäst resultat vid vetenskapligt utvärderade studier. I en studie från 2004 där 134 deltog hade 70% av deltagarna förbättrat sin parrelation efter behandlingen. Det var framför allt kommunikationen, stabiliteten och tillfredsställelsen med relationerna som hade förbättrats.

Kärlek
som är att vakna upp tillsammans
och möta den blåögda morgonen
att utbyta leenden som värmer
och värnar om den nya dagens framtid
att på resan genom dagen
vila tillsammans på klockslagens små väntstationer
och intaga gemensamma måltider
upplysta av lingonsyltens röda glädje

De dagliga skavsår vi får och ger
den dubbelsidiga smärtan
som värker inom oss
och som vi övervinner hos varann
den osynliga skyddsängel
som kammar ut irritationernas snår
övermättnaden som hotar med tomhet
med botas genom att var och en
drar sig tillbaka till
ensamhetens nödvändiga oas
rätten att vara frånvarande i var sitt drömland
glädjen att vara närvarande i varandras liv-
detta är kärlek.

Maria Wine

parterapi malmö
Parterapi Malmö